Written by on

בדרך לאירוע

תמונה:שביל בלונים 

רואים כוכבים

תמונה:סידור על גבי שולחן

הגודל קובע

תמונה:שם של התינוק מבלונים

 

 

עמוד בלונים עם בקבוק   

 •  סטנד בקבוק 80 ש"ח
 •  בלונים בתכלת לבן.
 •  עמוד בלונים בגובה 2 מטר
 •  בלון עם מסרים וברכות.
 •  בלון מרכזי מתכתי.

       בלונים בגג העולם קניון עזריאלי תל אביב

                          

 • סידור הבלונים בשולחנות.
 •  הוספת משקולות מעוצבים.
 •  2 בלונים רגילים מתחת לבלון המרכזי.
 •  עיצוב בלונים לכניסה.
 • מחיר לפי מספר השולחנות.

בובות תינוק לכניסה

 

 • 2 בובות עם גשר:280 ש"ח

גשר בלונים עם מיקי

 • בובות בלונים של מיקי עם גשר 250 ש"ח