רבי יהודה הנשיא 18
פ"ת
ישראל
03-9091059
052-6611635