Written by on

  להשכרה סוגים של משאבות חשמליות 

1. משאבה חשמלית אוטמטית לניפוח בלונים מכל הסוגים.

(לא מנפחת בלוני צורות)

איך מנפחים בלונים:  בלונים באויר רגיל 

המשאבה יכולה לנפח 2 בלונים יחד ,איך מנפחים בלונים באויר רגיל: לחיצה קלה על הפיית הניפוח וייצא אויר בלחץ משתי היציאות,למשאבה מצורפת פית קונוס עם חיבור המיועדת לניפוח בלונים מוכספים. 

מה אפשר לנפח עם המשאבה :