Written by on

איך מנפחים בלון גדול באויר ? לצורך ניפוח בלונים לא בהליום אלא באויר רגיל תוכלו להשכיר משאבה חשמלית במחיר 70 ש"ח.

איך מנפחים בלון גדול בהליום (ללא צורך בווסת) ? ישירות לפיה של מיכל הליום לניפוח בלונים גדולים בעדינות פותחים ברז המיכל עד ניפוח לגודל הרצוי.